Na rynku agencji celnych od 2007 roku

Usługi

Agencja Celna w Łomży

Usługi celne

Kompleksowo realizujemy odprawy celne i reprezentujemy interesy Klienta przed Urzędami Celno-Skarbowymi

odprawy celne w eksporcie, imporcie na podstawie udzielonego upoważnienia od Eksporterów
odprawy celne w tranzycie, T-1
otwieranie i wypełnianie Karnetów TIR wraz z ich zgłoszeniem w elektronicznym systemie NCTS
wystawianie dokumentów przewozowych CMR
wystawianie świadectw pochodzenia,EUR.1
legalizacja świadectw pochodzenia
elektroniczne zgłoszenia tranzytowe EPI na Białoruś, Rosję Kazachstan,Uzbekistan
składanie wniosków o nadanie numeru EORI i innych- działamy przez platformę PUESC
pełna reprezentacja klienta przed urzędem celnym